Zelfverdedigingscursussen voor vrouwen en meisjes georganiseerd door International Self Defence School (I.S.D.S).

Het is nooit ok!

Al eens overwogen zelfverdediging te volgen als vrouw? Misschien is het moment aangebroken voor de knoop door te hakken? Er is geen voorkennis vereist.                                Voel u niet meer machteloos en straal meer      zelfzekerheid uit.                                                                  Met een vlotte opbouwende manier kan u kennis maken met de verschillende niveaus die opgedeeld worden in 3 delen. Staande, grond en later hoe een wapen leren gebruiken.                                                                                                                                                                          Daarnaast wordt er ook aandacht gegeven aan de wet, de nodige anatomische, fysiologische en psychische aspecten rondom zelfverdediging.                                                  Omdat iedereen anders is hoort niemand zich verplicht te voelen voor mee doen aan eender welke techniek als men niet wilt en zich er niet goed bij voelt.                                    Het idee is dat we er allemaal sterker uitkomen.                No nonsens!!! 

Wat zegt de wet over verdediging in Belgie?

Voor hier een antwoord op te kunnen geven dient u met de volgende vragen rekening te houden.                                                                      

  • Is de aanval tegen een persoon?            Dus niet bij het beschadigen van bv uw auto en ook niet als het een aanval                                                                      is op uw hond.
  • Is de aanval onwettig?                            Onwettig zijn alle boxen, stampen, wurgingen, kipnapping, verkrachting,….
  • Is er een ogenblikkelijk gevaar?             Voor gezondheid, letsel, dood, …
  • Is het verweer ogenblikkelijk?                De verdediging dient ogenblikkelijk te gebeuren, u mag de aanvaller na                                                                         de aanval niet zelf aanvallen. 
  • Is het verweer noodzakelijk?                 Verdedig uzelf als het moet, maar denk na over andere (betere)                                                                                         oplossingen.
  • Is het verweer evenredig?                      Het verweer moet evenredig zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Indien u nog vragen heeft i.v.m dit onderwerp ga dan even naar het lokale politiekantoor,                                          of bezoek de officiele website geldig voor uw land.                                                                                                              Het is ook handig een up to date burgerlijk wetboek aan te schaffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Scroll naar boven